Silindriliste mittemagnetiliste valuplokkide induktsioonkuumutamine

Silindriliste mittemagnetiliste valuplokkide induktsioonkuumutamine

Induktsioonkuumutus Modelleeritakse silindriliste mittemagnetiliste toorikute suurust nende pöörlemise järgi staatilises magnetväljas. Magnetvälja tekitab sobivalt paigutatud püsimagnetite süsteem. Numbriline mudel on lahendatud meie enda täieliku adaptiivse kõrgema järgu lõplike elementide meetodiga monoliitses formulatsioonis, st nii magnet- kui ka temperatuuriväljad lahendatakse üheaegselt, austades nende vastastikust koostoimet. Mudelisse on kaasatud kõik peamised mittelineaarsused (süsteemi ferromagnetiliste osade läbilaskvus ja kuumutatud metalli füüsikaliste parameetrite temperatuurisõltuvused). Metoodikat illustreerivad kaks näidet, mille tulemusi käsitletakse.

Silindriliste mittemagnetiliste valuplokkide induktsioonkuumutamine