induktsioonkuumutusprotsess inertgaasi ja vaakumtehnoloogiaga

induktsioonkuumutusprotsess inertgaasi ja vaakumtehnoloogiaga

Spetsiaalsed materjalid või kasutusalad vajavad spetsiaalset töötlemist.

Tavapärase induktsioonjoodisprotsessi käigus kasutatav voog põhjustab sageli tooriku korrosiooni ja põletusi. Räbustiku lisamised võivad samuti kahjustada komponendi omadusi. Lisaks ilmneb atmosfääris oleva hapniku tõttu tooriku värvimuutus.

Neid probleeme saab vältida jootmisel inertse gaasi või vaakumi all. Inertgaasimeetodit saab induktiivse kuumutamisega väga hästi kombineerida, kuna kaitsegaasil induktsioonjoodisjootmisel ei ole avatud leeki ja vooluga seotud tingimusi saab paremini kontrollida.